Kompleksowa modernizacja przepompowni jest zawsze dużym wyzwaniem, nawet dla tak doświadczonego zespołu, jak Ecol-Serwis. Prace nad obiektem w Mrągowie wymagały wymiany praktycznie wszystkich urządzeń technologicznych oraz szeregu robót budowlanych. Wiele wskazuje jednak na to, że nasza misja zakończyła się powodzeniem – modernizacja przepompowni w Mrągowie została właśnie nominowana do tytułu Modernizacji Roku 2019.

Założenia projektu w Mrągowie

Renowacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie była częścią unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jego celem jest wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska i wszelkich praktyk związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom wody i powietrza. Modernizacja Zakładu w Mrągowie miała zatem nie tylko zwiększyć efektywność pracy obiektu, ale również dostosować go do unijnych standardów.  

Kompleksowa modernizacja przepompowni a urządzenia technologiczne

Zakres modernizacji mrągowskiej przepompowni obejmował praktycznie wszystkie urządzenia technologiczne. W ramach realizacji zabudowano m.in. nową kratę mechaniczną, wymieniono wszystkie rurociągi i armaturę, a także zamontowano mieszadła w zbiorniku retencyjnym. Modernizacja wymagała także wykonania układu wentylacji nawiewno-wywiewnej (z systemem dezodoryzacji powietrza), montażu nowych zestawów pompowych, a także wykonania punktu zrzutu ścieków dla samochodów asenizacyjnych. Działania Ecol-Serwis objęły również aspekty rozwiązań zdalnych i monitorujących.

Wykonano m. in. nowy układ zasilania i sterowania, który będzie od teraz przysłać dane automatycznie do centrum zarządzania w oczyszczalni ścieków. Wdrożono także system monitoringu obiektu oraz czujniki badające na bieżąco objętość gazów niebezpiecznych w powietrzu. Wszystko w imię bezpieczeństwa i poprawienia ekologiczności obiektu.

 

Roboty budowlane w ramach modernizacji 

W ramach modernizacji przepompowni, zespół Ecol-Serwis, pod nadzorem projektanta Tomasza Włodarczyka (WT-Plan) przeprowadził także szereg robót budowlanych. Ich celem była poprawa stanu technicznego powierzchni ścian, stalowych elementów konstrukcyjnych czy podłóg. Dzięki temu znacząco wzrosła efektywność eksploatacyjna przepompowni, czego świadectwem jest optymalizacja poboru energii i szacowane zmniejszenie zużycia wody technologicznej o blisko 44 mln litrów rocznie[1].

Zakres działań budowlanych w ramach modernizacji objął zatem termomodernizację budynku, położenie nowych okładzin, wymianę pokrycia dachowego czy rekonstrukcję żelbetowego zbiornika retencyjnego. W ramach robót naprawiono także tynki i gipsownie, jak również zrealizowano prace estetyczne – związane z malowaniem pomieszczeń.

 

Szeroki zakres działań = duży efekt

Kompleksowe podejście do modernizacji przepompowni to, z jednej strony, wielka odpowiedzialność, a z drugiej, konieczność wytężonej pracy całego zespołu Ecol-Serwis. Spodziewane efekty powinny jednak wynagrodzić ogrom działań, których wymagała realizacja projektu. Po renowacji, poza wspomnianą wyżej zwiększoną efektywnością eksploatacyjną, przepompownia w Mrągowie ma charakteryzować się znacząco wyższym stanem technicznym infrastruktury kanalizacyjnej.

Poczynione prace i wdrożenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań powinny także wydatnie poprawić bezpieczeństwo obiektu i komfort obsługi wszystkich urządzeń. Finalnym efektem powinna być równomierna, wolna od przerw i problemów dostawa ścieków do oczyszczalni, co pozwoli poprawić jakość pracy obiektu i obniży koszty jego funkcjonowania.

 

 

Jeśli są Państwo zainteresowani podobną realizacją, bądź też wsparciem technicznym i doradczym w zakresie prac serwisowych w przepompowniach, oczyszczalniach czy stacjach uzdatniania wody, zachęcamy do kontaktu. Na stronie Ecol-Serwis znajdą Państwo wszelkie informacje na temat zakresu naszych działań, jak również przykłady innych modernizacji – równie udanych, jak ta mrągowska 🙂

 

[1] http://mragowo.wm.pl/571183,Osiemnascie-milionow-na-inwestycje-wodociagowe-w-Mragowie.html