Wybudowano i oddano do użytek obiekt instalacji wod-kan – co dalej?

Tak naprawdę wybudowanie obiektu oraz pierwsze uruchomienie instalacji jest dopiero początkiem drogi. Podstawą poprawnego działania każdej infrastruktury wodociągowej, sanitarnej i deszczowej jest odpowiednio prowadzona eksploatacja jak i regularny serwis. Eksploatacja infrastruktury wod-kan obejmuje swoim zakresem zarówno obsługę jak i nadzór wraz z regularną konserwacją urządzeń i obiektów. Właściwie prowadzona eksploatacja oznacza bezawaryjną pracę oraz wydłużoną żywotność urządzeń i instalacji.

Jakie zagrożenia niesie za sobą nieprawidłowo prowadzona eksploatacja?

  • Brak ciągłości pracy urządzenia i tym samym systemu, na rzecz którego działa
  • Zagrożenie jakości wody, która może nie spełniać obowiązujących norm
  • Częste usterki i awarie, co przekłada się na wysokie koszty napraw

Jak uniknąć zagrożeń powiązanych z niewłaściwą eksploatacją?

Regularne przeglądy oraz serwisowanie urządzeń są podstawowymi działaniami, które powinny być podejmowane przez każdego eksploatatora urządzeń i obiektów wod-kan. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde urządzenie ochrony wód musi podlegać cyklicznym przeglądom eksploatacyjnym i budowlanym. Regularność przeglądów oraz prac serwisowych pozwala na odpowiednie wczesne wykrywanie usterek, co przekłada się później na optymalizację kosztów i oszczędności.

Nowoczesne rozwiązania

Zarówno w działaniach eksploatacyjnych jak i serwisowych, coraz częściej na horyzoncie pojawiają się nowoczesne technologie, które są w stanie zarówno usprawnić procesy jak i zredukować koszty działania. Powoli obowiązującym standardem stają się przypomnienia oraz monity za pośrednictwem SMS, które informują o zbliżających się terminach przeglądów, jak i również, w bardziej zaawansowanych systemach zarządzania, zgłaszają informację o zidentyfikowanym błędzie.

Na rynku są dostępne liczne rozwiązania monitoringu i zarządzania sieciami, jak np. system Bumerang. Pozwalają one na stałe monitorowanie kluczowych danych oraz na zarządzanie procesami eksploatacyjnymi. Wykorzystanie takich rozwiązań wpływa na:

  • minimalizację konieczności lokalnej kontroli obiektów oraz dokładniejszego harmonogramowania serwisowania,
  • zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego poprzez skrócenie czasu reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii.

Prawidłowa eksploatacja i serwisowanie, z wykorzystaniem inteligentnych systemów zarządzania i monitoringu to dziś coraz częściej standard, gwarantujący nieprzerwaną i prawidłowa pracę urządzenia.