Regularne przeglądy serwisowe pompowni czy tłoczni ścieków realizowane przez profesjonalne ekipy serwisowe posiadające autoryzację producenta, to gwarancja poprawności działania urządzenia. Niestety często zdarza się, że przyjazd ekipy na przegląd urządzenia nie wiąże się z pewnością, że każdy element urządzenia został poprawnie sprawdzony i to właśnie on może zadecydować o awarii powodującej przerwę w działaniu pompowni. A skutki takich awarii – wylania ścieków, czy zalania wodami opadowymi – mogą być katastrofalne dla środowiska i bardzo uciążliwe dla ludzi.

 

Sprawdź, jakie czynności powinna wykonać ekipa serwisowa przyjeżdżając na przegląd  pompowni:

 

 • Ocena stanu technicznego elementów urządzenia: pomp, korpusu pompowni, elementów stalowych wyposażenia pompowni,  armatury
 • Ocena stanu technicznego i sprawności funkcjonowania wentylacji w tym stanu sprawności wkładów antyodorowych
 • Kontrola głębokości zainstalowania pod lustrem ścieków
 • Kontrola działania suchobiegu
 • Pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sprawdzenie i wymiana oleju (jeśli wymagana przez producenta w danym terminie)
 • Kontrola zużycia wirnika hydraulicznego pod kątem usterek mechanicznych
 • Kontrola poprawności działania aparatury kontrolno-pomiarowej
 • Kontrola poprawności działania pływakowych czujników poziomu w pompowni
 • Kontrola stężenia siarkowodoru za pomocą miernika gazu
 • Weryfikacja wersji oprogramowania sterownika i  ew. aktualizacja oprogramowania do wersji najnowszej
 • Ocena stanu technicznego elementów mocujących i skręcających oraz ewentualna korekta siły dokręcenia
 • Generowanie i tworzenie raportów z przeprowadzonych godzin pracy pomp oraz występujących awarii
 • Kontrola sprawności monitoringu pompowni i diagnostyka pracy pompowni (weryfikacja sygnałów wejściowych i wyjściowych)
 • Kontrola Książki Eksploatacji Pompowni i dokonanie wpisów z czynności obowiązkowego przeglądu.

 

ZAMÓW PRZEGLĄD POMPOWNI W SKLEPIE

 

 

 

ZAMÓW PRZEGLĄD POMPOWNI W SKLEPIE