Nieprzyjemny odór ze studzienek kanalizacyjnych lub pompowni bywa uciążliwy, szczególne w okresach letnich. Co jest tego przyczyną?

  • Brak regularnego czyszczenia i serwisowania urządzeń instalacji kanalizacyjnej – niestety zdarza się czasami, że urządzenia są zaniedbane eksploatacyjnie i dawno nie widziały wozu asenizacyjnego (przykłady „z życia serwisanta” poniżej na zdjęciach)
  • Złogi osadów ściekowych powstające w wyniku małych prędkości przepływów ścieków (szczególnie na obszarach niskozurbanizowanych, gdzie zdarza się, że projektowane sieci mają przewymiarowane średnice rur w stosunku do realnej wielkości przepływu ścieków sanitarnych)
  • Brak wystarczającej wentylacji sieci kanalizacyjnych – często zdarza się, szczególnie na terenach wiejskich, że sieci kanalizacji sanitarnej są niedostatecznie wentylowane.

Jednym z najbardziej popularnych sposobów radzenia sobie z odorami jest zastosowanie podwłazowych neutralizatorów (filtrów) odorów opartych na działaniu węgla aktywnego.  Skuteczny podwłazowy neutralizator substancji toksycznych przede wszystkim musi być wykonany z materiałów o dużej odporności chemicznej, gdyż substancje znajdujące się w kanalizacji charakteryzują się właściwościami degradacyjnymi. Obok prawidłowo dobranego wypełnienia neutralizującego substancje odorotwórcze i toksyczne, neutralizator powinien też posiadać skuteczny układ zapewniający hermetyzację i odwodnienie. Idealnym rozwiązaniem jest brak elementów mechanicznych, których ruchome części konstrukcji podatne są na szybkie zużycie, a w konsekwencji awarię i uwalnianie złowonnego powietrza i toksyn do otoczenia.

W przypadków odorów ulatujących z pompowni ścieków alternatywnym, często stosowanym rozwiązaniem się neutralizatory kominkowe.

KUP NEUTRALIZATOR PODWŁAZOWY ENPECO