Separatory są urządzeniami, które pozwalają na oddzielanie oraz zatrzymywanie zarówno substancji ropopochodnych, jak i zawiesin mineralnych. Jego prawidłowy montaż stanowi klucz do właściwego działania, dlatego warto zawczasu poznać kilka istotnych zasad związanych z przygotowaniem separatora do bieżącej pracy.

Gdzie umiejscowić separator?

Wszystkie separatory substancji ropopochodnych są urządzeniami do montażu zewnętrznego. Instalujemy je w odpowiednio przygotowanym wykopie.  Separator powinien być usytuowany jak najbliżej miejsca spływu zanieczyszczonych wód deszczowych i w takim miejscu, by był łatwo dostępny dla obsługi wozu asenizacyjnego, który będzie opróżniał zbiornik separatora. Aby w zimie zapewnić bezproblemową pracę urządzenia, przewody doprowadzające i odprowadzające należy ułożyć na głębokości chroniącej przed mrozem, czyli ok. 1,2 m. 

Badania wód, gruntu i odpowiednie podłoże

Przed dokonaniem wykopów i montażem separatora trzeba koniecznie zbadać poziom wód gruntowych i gęstość gruntu. Poziom wód gruntowych musi być zawsze poniżej wylotu z separatora. Jeśli mamy do czynienia z wysokim poziomem wód gruntowych, konieczne jest wykonanie fundamentów, zakotwiczenie separatora i obsypanie go mieszanką cementu i piasku (50 kg cementu na 1 metr sześcienny piasku). Separatory instaluje się na takim poziomie, by możliwe było bezproblemowe podłączenie rur doprowadzających i odprowadzających i tak, by spływ odbywał się grawitacyjnie.

Przed dokonaniem wykopów i montażem separatora trzeba koniecznie zbadać poziom wód gruntowych i gęstość gruntu

Wykop powinien być odpowiednio głęboki. Podłoże, na którym znajdzie się urządzenie, musi być poziome i płaskie, aby separator mógł stać równomiernie na całej powierzchni. Jeśli mamy wątpliwości, że grunt posiada zbyt małą gęstość, można zastosować jako podbudowę okrągłoziarnisty żwir o ziarnistości 8-16 mm. Minimalna grubość warstwy żwiru to 30 cm. Następnie na warstwę żwiru trzeba nanieść od 3 do 10 cm zagęszczonego piasku.

Fundamenty i wyważenie zbiornika

Fundamenty, czyli podbudowy asfaltowe i betonowe muszą wystawać minimum 30 cm poziomo poza urządzenie w każdym kierunku. Przestrzenie wokół zbiornika powinny zostać zasypane gruntem zagęszczonym w taki sposób, by pod zbiornikiem i wokół jego boków nie powstały puste przestrzenie. Bardzo ważne jest wyważenie zbiornika, które trzeba przeprowadzić już po stwardnieniu fundamentu. Do zbiornika stopniowo nalewamy ok. 500 litrów wody – aby poziom wody znalazł się powyżej poziomu zasypu. Pozwala to na ustabilizowanie naprężeń w samym zbiorniku. Następnie należy zabezpieczyć zbiornik płytą odciążającą od góry i dobrać włazy żeliwne o odpowiedniej wytrzymałości. Ramy pokryw trzeba zamontować w płycie betonowej, opartej o brzeg wykopu. Jeśli montujemy separator pod jezdnią lub w inny miejscu, gdzie występuje ruch ciężkich pojazdów, powinien on być umieszczony głębiej. Wówczas żelbetową płytę odciążającą trzeba przysypać gruntem zagęszczonym, a pod włazem żeliwnym trzeba umieścić pierścień odciążający, który będzie zapobiegał niekorzystnym naprężeniom.

Gdzie umiejscowić włazy? 

Jeśli separator jest montowany na terenie zielonym, na którym poruszają się piesi, włazy powinny wystawać około 5-10 cm ponad teren, a w przypadku posadowienia pod powierzchnią jezdni lub chodnika krawędzie włazów muszą być na tym samym poziomie, co powierzchnia terenu.

Włazy powinny odpowiednio wystawać ponad teren

 

Przed uruchomieniem – sprawdzić!

Przed uruchomieniem należy starannie oczyścić całe urządzenie z kurzu, usunąć resztki zaprawy, ziemi, itp. W przypadku separatorów koalescencyjnych należy po napełnieniu wodą unieść pływak i sprawdzić, czy porusza się swobodnie. Górna część pływaka powinna wystawać ponad poziom wody. Należy również sprawdzić szczelność połączeń i spoin i założyć pokrywy włazowe. W przypadku separatorów koalescencyjnych otwór w płycie pokrywowej musi być ustawiony centralnie nad filtrem koalescencyjnym separatora – w celu umożliwienia czyszczenia filtra. Pomocne są w tym umieszczone na zbiorniku i płycie punkty, które po nałożeniu płyty powinny się pokrywać. W dostarczonym separatorze oraz instalacjach nie należy dokonywać żadnych zmian. Separatory są zawsze dostarczane w zestawach, które umożliwiają kompletny montaż.

Gdzie szukać separatorów?

Ecol-Unicon posiada w swojej ofercie zarówno separatory lamelowe, jak i koalescencyjne. Pierwsze z nich są dedykowane większym zlewniom, świetnie sprawdzają się przy przepływach wód, które są większe od nominalnych, np. na autostradach czy w wielkopowierzchniowych zakładach przemysłowych.
 

 
Separatory koalescencyjne są natomiast przeznaczone do mniejszych zlewni i przepływów zbliżonych do nominalnych. Świetnie sprawdzą się zatem np. w myjniach samochodowych czy na średnich i małych parkingach. Aby dowiedzieć się, który z nich będzie lepiej pasować do prowadzonej działalności, skorzystajcie z przygotowanego przez nas schematu doboru separatora. Koniecznie zajrzyjcie również do Ecol-Shop, aby poznać pełną ofertę separatorów Ecol-Unicon.