Zaznacz stronę

Stały rozwój technologii oznacza nie tylko rozwój przemysłu czy gospodarki. Wiąże się też z poprawą jakości życia oraz stopnia innowacyjności. Wdrażana w miastach koncepcja „smart city” opiera się na wykorzystaniu nowych technologii dla zwiększenia efektywności i interaktywności infrastruktury miejskiej. Podstawowym założeniem inteligentnego miasta jest tworzenie wraz z mieszkańcami sprawnie funkcjonującego organizmu, który usprawnia codzienne czynności i uprzyjemnia przestrzeń, co w efekcie podnosi jakość życia. Osiągnąć może to dzięki stosowaniu nowych, dostępnych dla wszystkich technologii i odpowiedniemu zarządzaniu. Istotne jest także podnoszenie świadomości mieszkańców i wspieraniu kreatywnej populacji. Inteligentne miasto oznacza również odpowiednie gospodarowanie zasobami naturalnymi i troskę o środowisko.

W jakich obszarach najczęściej wykorzystywane są rozwiązania smart?

Inteligentne budynki

Nowoczesne budownictwo to nie tylko desing, lecz szereg rozwiązań wspieranych przez nowoczesne technologie. Dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania budynek taki reaguje na zmiany środowiska. Prócz automatyzacji niektórych procesów (jak np. zapalanie i wyłączanie świateł, programowanie wentylacji czy podnoszenie i opuszczanie rolet) możliwe jest też monitorowanie stanu budynku. Zamontowane sensory analizują stan techniczny oraz kondycję materiałów. Czujniki te można również zainstalować w ziemi, dzięki czemu dodatkowo będą informowały o ewentualnych procesach erozyjnych. Pozwala to na szybkie podjęcie działań w sytuacji, gdy stan budynku ulega pogorszeniu.

Oświetlenie smart

Inteligentne oświetlenie to m.in. projekty zdalnego zarządzania oświetleniem. Umożliwiają one ustalenie natężenie światła poszczególnych lamp w zależności od pory dnia czy roku. W ten sposób możliwe jest zmniejszenie zużycia energii i jednocześnie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. System tego typu został wdrożony np. w Szczecinie. Popularnością cieszą się także systemy transportowe, które dostosowują częstotliwość działania sygnalizacji świetlnej w zależności od natężenia ruchu. Zapewnia to kierowcom płynne przemieszczanie się i zmniejsza problem korków w miastach.

Monitoring zanieczyszczenia powietrza

Polska od lat jest w czołówce krajów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii Europejskiej. Powiększający się problem smogu dotyczy coraz większych obszarów naszego kraju. Czujniki analizujące stan powietrza pozwalają dostarczyć informacje na temat bieżącego poziomu stężenia zanieczyszczeń i mogą być zainstalowane w dowolnych miejscach w mieście. Są one bardziej precyzyjne niż wyniki otrzymywane jedynie ze stacji badawczych, które odnoszą się głównie do swojej najbliższego okolicy. Te bardzo często nie obejmują swoim zasięgiem całego miasta.

Naturalnie przychodzi na myśl temat zieleni w mieście, gdyż jej rola w niwelowaniu toksyn z powietrza jest ogromna. Ponadto zdrowa, przyjazna przestrzeń miejska wspiera realizacje potrzeb mieszkańców. Zieleń w mieście ma również na celu wyciszenie hałasu. Funkcjonowanie miasta opiera się na zachowaniu łączności pomiędzy miastem a kluczowymi zasobami, od których ono zależy, włączając w to ochronę tych zasobów.

Inteligentne zarządzanie wodami w mieście

Przy omawianiu zagadnienia Smart City nie należy zapominać o jednym z najważniejszych elementów infrastruktury miejskiej tj. systemie wodociągowo-kanalizacyjnym. Podstawowym warunkiem do sprawnej obsługi układów wodociągowo-kanalizacyjnych jest ciągły monitoring i analiza parametrów dostarczanej wody i ścieków oraz pracy obiektów sieci.

W związku z intensywnie postępującym efektem wysychania miast, zapobieganie utracie wody oraz inteligentne wykorzystywanie wód opadowych i roztopowych stają się tematem przewodnim dla jednostek odpowiedzialnych za systemy wodociągowo-kanalizacyjne. Gospodarowanie zasobami wodnymi w mieście wiąże się z zarządzaniem terenem, zintegrowanym planem przestrzennym, ochroną środowiska i jego zdolnością do regeneracji.

Inteligentne zarządzanie realizowane jest dzięki zbieraniu jak największej ilości danych dotyczących m.in. jakości wody pitnej, wielkości przepływów oraz poziomów wody i ścieków, parametrów pracy pompowni, zbiorników retencyjnych, oczyszczalni czy wielkości i struktury opadów.

Włączenie inteligentnych technologii do zarządzania gospodarką wodną pozwala na bieżące monitorowanie stanu wody kranowej, a także wykrywanie wycieków chemicznych do rzek czy zbiorników wodnych. Umożliwia informowanie o aktualnym poziomie zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym i porównywając je do modelowych symulacji sieci.

Dodatkowo dane pobierane z serwisów pogodowych umożliwiają skuteczniejsze zarządzanie obiektami i wodą deszczową poprzez podejmowanie decyzji np. o opróżnieniu zbiorników retencyjnych przed nadchodzącym opadem.

Nowoczesne rozwiązania umożliwiają także lepsze oczyszczanie wody oraz wprowadzenie systemów zwiększających jej zasoby. Biologiczna oczyszczalnia ścieków czy nowoczesne zbiorniki retencyjne wraz z przemyślaną strategią rozwoju i zagospodarowania mają realny wpływ na stan wód oraz gospodarkę wodną określonych terenów.