Regularne przeglądy serwisowe pompowni ścieków i pompowni wód deszczowych są koniecznością. Warto, by były one przeprowadzane przez profesjonalne ekipy serwisowe, posiadające autoryzację producenta. Wówczas możemy być pewni, że urządzenie jeszcze długo będzie działało poprawnie. Jak często powinniśmy zatem wykonywać przegląd pompowni? Zalecenia są jasne – powinniśmy to robić nie rzadziej niż dwa razy w roku. Dokładne wytyczne znajdują się zawsze w książce serwisowej urządzenia.

Kluczem dobra ekipa serwisowa

Niestety, często zdarza się, że przeprowadzony serwis nie oznacza, że każdy element urządzenia został poprawnie sprawdzony. Może to spowodować awarię, powodującą przerwę w działaniu pompowni. A skutki takich awarii – wylanie ścieków, czy zalanie wodami opadowymi – mogą być katastrofalne dla środowiska i bardzo uciążliwe dla ludzi.

A oto pokaźna lista czynności, które powinna wykonać ekipa serwisowa podczas każdego przeglądu pompowni:

 • ocena stanu technicznego elementów urządzenia: pomp, korpusu pompowni; elementów stalowych wyposażenia pompowni, armatury;
 • wymiana oleju w pompach;
 • ocena stanu technicznego i sprawności funkcjonowania wentylacji, w tym stanu sprawności wkładów antyodorowych;
 • kontrola działania pływakowych czujników poziomu ścieków w pompowni
 • kontrola działania tak zwanego „suchobiegu”;
 • przeprowadzenie pomiarów elektrycznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sprawdzenie i wymiana oleju (jeśli wymagana przez producenta w danym terminie);
 • kontrola zużycia wirnika hydraulicznego – pod kątem usterek mechanicznych;
 • kontrola poprawności działania aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • kontrola poprawności działania pływakowych czujników poziomu w pompowni;
 • kontrola stężenia siarkowodoru za pomocą miernika gazu;
 • weryfikacja wersji oprogramowania sterownika i ewentualna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji;
 • ocena stanu technicznego elementów mocujących i skręcających oraz ewentualna korekta siły dokręcenia;
 • generowanie i tworzenie raportów z pracy pomp oraz występujących awarii;
 • kontrola sprawności monitoringu pompowni i diagnostyka pracy pompowni (weryfikacja sygnałów wejściowych i wyjściowych);
 • kontrola książki eksploatacji pompowni i dokonanie wpisów z wykonanych czynności w ramach obowiązkowego przeglądu. 

 

Lista czynności koniecznych do wykonania podczas przeglądu zawiera wiele elementów.

Optymalny dobór pompowni wód deszczowych i pompowni ścieków

Warto postawić na urządzenia, których producent posiada także doświadczenie eksploatacyjne. Ecol-Unicon dysponuje własnymi ekipami serwisowymi, oferując również doradztwo techniczne na każdym etapie – począwszy od doboru parametrów urządzeń aż po serwis pogwarancyjny. Oferowane przez Ecol-Unicon pompownie wód deszczowych i pompownie ścieków sanitarnych EPS to urządzenia najwyższej klasy.

Zalety pompowni EPS

 • mają niezawodną, sprawdzoną konstrukcję
 • urządzenia są tak zaprojektowane, by zapewnić łatwy serwis i eksploatację
 • występują w szerokim zakresie parametrów
 • charakteryzują się wysoką żywotnością
 • wykonane są z materiałów najwyższej jakości
 • można je montować w terenie najazdowym
 • posiadają 5 lat gwarancji

Jak prawidłowo postępować

Pompownie wód opadowych i pompownie ścieków EPS pracują w trybie automatycznym. Poza konieczną ingerencją obsługi w przypadku awarii lub przeprowadzania przeglądów okresowych, wymagają wyłącznie bieżącego nadzoru eksploatacyjnego użytkownika. Ważne, by nie zaniedbywać czynności serwisowych, które muszą być wykonane zgodnie z harmonogramem, kartą gwarancyjną oraz instrukcją eksploatacji, dostarczonymi wraz z urządzeniem.

Skutki zaniedbania okresowego czyszczenia pompowni pokazują zdjęcia, na których wyraźnie widać, co się dzieje, gdy pompownie nie są okresowo czyszczone. Dochodzi wówczas do zapchania komory pompowni ścieków lub do jej zanieczyszczenia w takim stopniu, że niemożliwa jest normalna praca urządzenia.

Bardzo niebezpieczne jest korodowanie elementów pod wpływem zalegania zanieczyszczeń, a także zapychanie wirników pomp. Zdarza się, że prace są wykonywane przez przypadkowe osoby, nie mające ani wiedzy, ani odpowiedniego sprzętu. Wówczas taki „serwis” przyniesie więcej szkody niż korzyści. Smutną pamiątką po takiej ekipie jest trzonek łopaty, pozostawiony w komorze – widoczny na zdjęciu.