Dlaczego warto zmienić przepompownię w tłocznię ścieków?

Dlaczego warto zmienić przepompownię w tłocznię ścieków?

Pompownie są jednym z najpopularniejszych rozwiązań w obszarze ciśnieniowego odprowadzania ścieków. Coraz częściej w gospodarce wodnej stosuje się jednak bezpieczne, nowoczesne tłocznie, które w większym stopniu chronią przed problemami związanymi z nadmierną...
Na czym polega modernizacja oczyszczalni?

Na czym polega modernizacja oczyszczalni?

Modernizacja przepompowni to tylko pierwszy krok na drodze do zwiększenia efektywności oczyszczania ścieków. Głównym elementem jest bowiem sama oczyszczalnia, której przebudowa nie należy do prostych zadań. Niewątpliwie jednak taka modernizacja przynosi nieocenione...
Wykorzystanie blockchain w gospodarce wodnej

Wykorzystanie blockchain w gospodarce wodnej

Blockchain to jedna z najbardziej perspektywicznych technologii współczesnego świata. Pozwala na dokonywanie transparentnych i bezpiecznych transakcji, bez udziału nadrzędnego podmiotu, takiego jak np. bank czy inni pośrednicy. Okazuje się, że jej wykorzystanie jest...
Na czym polega modernizacja przepompowni?

Na czym polega modernizacja przepompowni?

Modernizacja przepompowni ścieków to skomplikowane, wymagające szczegółowego planowania zadanie. Bardzo często jest jednak jedynym rozwiązaniem w przypadku przestarzałych obiektów – koszty budowy nowej przepompowni wielokrotnie przewyższają bowiem remont istniejącego...