Zaznacz stronę
Sztuka Ochrony Wód
Celem naszej działalności jest poprawa jakości środowiska wodnego,
którą realizujemy pod hasłem Sztuka Ochrony Wód.

Dofinansowania na „deszczówkę” – warto wykorzystać te okazje…

Zagospodarowanie oraz wykorzystanie wód opadowych i roztopowych zyskuje coraz większe zainteresowanie w wielu miastach i gminach w Polsce. Wpływa na ten fakt nie tylko sytuacja ekologiczna i rosnąca świadomość potrzeby ochrony środowiska, ale również możliwości...
czytaj dalej

Skąd nieprzyjemny zapach z kanalizacji?

Nieprzyjemny odór ze studzienek kanalizacyjnych lub pompowni bywa uciążliwy, szczególne w okresach letnich. Co jest tego przyczyną? Brak regularnego czyszczenia i serwisowania urządzeń instalacji kanalizacyjnej - niestety zdarza się czasami, że urządzenia są...

Od stali do chipu – inteligentne systemy jako cyfrowa integracja

Przez wiele lat technologia automatyzacji, oprogramowanie oraz komunikacja IT stworzyła podstawy nowoczesnych urządzeń dedykowanych infrastrukturze komunalnej w zakresie zaopatrzenia i utylizacji. Początkowo były to systemy mechaniczne, zazwyczaj wykonane ze stali,...